Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

elektrosonda
přístroj užívaný samostatně nebo ve spojení s radiosondou k měření el. potenciálu ve volné atmosféře.
Termín se skládá z řec. ἤλεκτρον [élektron] „jantar“ a slova sonda. Na jantaru byly elektrické jevy poprvé zkoumány, proto byla pozorovaná síla nazvána elektrickou („jantarovou“).
angl: electro sound; slov: elektrosonda; něm: Elektrosonde f; fr: électrosonde f; rus: электрозонд  1993-a2
podpořila:
spolupracují: