Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

emagram
termodynamický diagram s pravoúhlými nebo kosoúhlými souřadnicovými osami T, –lnp, kde T je teplota vzduchu a p tlak vzduchu. Autorem diagramu je A. Refsdal. Používá se při vyhodnocování aerol. údajů a patří k nejrozšířenějším termodyn. diagramům, které mají vlastnosti energetického diagramu.
angl: emagram slov: emagram rus: эмаграмма něm: Emagramm n fr: émagramme m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: