Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

slábnutí anticyklony
stádium vývoje anticyklony, v němž slábne anticyklonální cirkulace a subsidence a které se na synoptické mapě projevuje poklesem atmosférického tlaku nebo geopotenciálu ve středu anticyklony. Ve stadiu zeslabování bývá anticyklona obvykle vysokou a kvazistacionární anticyklonou.Viz též anticyklolýza, rozpad anticyklony.
angl: anticyclolysis; slov: slabnutie anticyklóny; něm: Auflösung der Antizyklone f; rus: размывание антициклона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: