Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

regionalizace klimatologická
angl: climatological regionalization slov: klimatologická regionalizácia rus: климатологическая регионализация něm: klimatologische Regionalisierung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: