Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

regionalizace klimatologická
angl: climatological regionalization; slov: klimatologická regionalizácia; něm: klimatologische Regionalisierung f; rus: климатологическая регионализация  1993-a1
podpořila:
spolupracují: