Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

okluze studená
zkrácené označení pro okluzní frontu charakteru studené fronty.
angl: cold occlusion; slov: studená oklúzia; něm: Kaltfrontokklusion f; rus: окклюзия по типу холодного фронта  1993-a2
podpořila:
spolupracují: