Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

okluze studená
zkrácené označení pro okluzní frontu charakteru studené fronty.
angl: cold occlusion slov: studená oklúzia něm: Kaltfrontokklusion f rus: окклюзия по типу холодного фронта  1993-a2
podpořila:
spolupracují: