Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výkaz meteorologických pozorování měsíční
formulář s účelně uspořádanými tabulkami, obsahujícími výsledky met. měření a pozorování během měsíce. Ve výkazu jsou dále uvedena tzv. metadata, tedy základní údaje o dané meteorologické stanici, o používaných met. přístrojích a jejich opravách, vysvětlivky, některé pokyny pro pozorovatele apod. V současné době je na většině stanic nahrazen elektronickým výkazem, který se následně odešle do centra a zpracuje do databáze klimatologických pozorování. Viz též přehled meteorologický, ročenka meteorologická.
angl: monthly record of meteorological observations slov: mesačný výkaz meteorologických pozorovaní něm: Monatstabelle der meteorologischen Beobachtungen f rus: месячная таблица метеорологических наблюдений  1993-a3
podpořila:
spolupracují: