Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hyetogram
viz ombrograf.
angl: hyetogram slov: hyetogram rus: гиeтограмма něm: Hyetogramm n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: