Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzorec Poissonův
angl: Poisson formula; slov: Poissonov vzorec; něm: Poisson-Formel f; rus: формула Пуассона  1993-a1
podpořila:
spolupracují: