Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

optika atmosférická
odvětví meteorologie, zabývající se studiem opt. vlastností atmosféry a opt. jevy vyvolanými molekulami vzduchu a většími částicemi rozptýlenými v ovzduší. Atmosférická optika zahrnuje především studium lomu, odrazu, ohybu, rozptylu a polarizace světla v ovzduší.
angl: atmospheric optics slov: atmosférická optika něm: atmosphärische Optik f rus: атмосферная оптика  1993-a1
podpořila:
spolupracují: