Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

diagram adiabatický
angl: adiabatic chart, adiabatic diagram slov: adiabatický diagram něm: Adiabatendiagramm n fr: diagramme thermodynamique m rus: адиабатная диаграмма, адиабатный график  1993-a1
podpořila:
spolupracují: