Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

horizont
syn. obzor.
Termín pochází z řec. ὁρίζων [horizón, gen. horizontos] „ohraničující, oddělující“, příčestí činného slovesa ὁρίζειν [horizein] „oddělovat, ohraničovat“ (z ὅρος [horos] „hranice“).
angl: horizon; slov: horizont; něm: Horizont m; rus: горизонт  2016
podpořila:
spolupracují: