Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hmota optická
obecně vžité zkrácené označení pro relativní optickou hmotu atmosféry.
angl: optical air mass; slov: optická hmota; něm: optische Luftmasse f; rus: оптическая масса атмосферы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: