Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hmota optická
obecně vžité zkrácené označení pro relativní optickou hmotu atmosféry.
angl: optical air mass slov: optická hmota rus: оптическая масса атмосферы něm: optische Luftmasse f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: