Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stupnice teplotní Réaumurova
teplotní stupnice, dnes již nepoužívaná, která dělí teplotní interval mezi bodem mrznutí a bodem varu čisté vody při normálním tlaku vzduchu 1 013,25 hPa na 80 dílů (°R). Zavedl ji v roce 1731 franc. přírodovědec R. A. Ferchault de Réaumur. Mezi Réaumurovou teplotní stupnicí a Celsiovou teplotní stupnicí platí převodní vztah:
T(°R)=45T( °C)
angl: Réaumur temperature scale slov: Réaumurova teplotná stupnica rus: температурная шкала Реомюра něm: Réaumur-Thermometerskala f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: