Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

metr dynamický
syn. metr geodynamický – vert. vzdálenost, na níž se geopotenciál změní o 10 J. Dynamický metr je číselně asi o 2 % větší než geometrický metr a jeho přesná hodnota závisí na místním tíhovém zrychlení. Původně zavedl v meteorologii V. Bjerknes jednotku desetkrát menší, tj. dynamický decimetr. V praxi je výhodnější jednotkou metr geopotenciální, který je roven 0,98 dynamického metru.
angl: dynamic metre slov: dynamický meter rus: динамический метр něm: dynamisches Meter n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: