Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kupa řasová
čes. překlad termínu cirrocumulus.
slov: riasová kopa rus: перисто-слоистое облако  1993-a1
podpořila:
spolupracují: