Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kupa řasová
čes. překlad termínu cirrocumulus.
slov: riasová kopa; rus: перисто-слоистое облако  1993-a1
podpořila:
spolupracují: