Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anticyklona bermudská
na klimatologických mapách záp. část azorské anticyklony. V jednotlivých synoptických situacích se bermudská anticyklona vyskytuje v záp. části subtropického pásma sev. Atlantiku. Existuje buď společně s azorskou anticyklonou (položenou dále k východu) nebo samostatně, kdy představuje azorskou anticyklonu posunutou daleko na západ.
angl: Bermuda High slov: bermudská anticyklóna něm: Bermuda-Antizyklone f, Bermuda-Hoch n fr: anticyclone des Bermudes m rus: бермудский антициклон  1993-a1
podpořila:
spolupracují: