Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

plocha izotermická
syn. hladina izotermická – v meteorologii plocha konstantní teploty vzduchu. Viz též izoterma.
angl: isothermal surface slov: izotermická plocha něm: isotherme Fläche f rus: изотермическая поверхность  1993-a2
podpořila:
spolupracují: