Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zenit
syn. nadhlavník – bod na průsečíku nebeské sféry s polopřímkou vedenou z místa pozorovatele kolmo vzhůru vůči horizontální rovině. V místě, kde Slunce prochází zenitem, je potenciální insolace maximální. Viz též deště rovnodennostní, tloušťka atmosféry optická, úhel zenitový, nadir.
angl: zenith něm: Zenit m rus: зенит  2019
podpořila:
spolupracují: