Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jevy námrazkové
syn. námrazky.
angl: icing; slov: námrazkové javy; něm: Vereisung f; rus: гололедные явления, обледенение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: