Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

meteorologie námořní
odvětví aplikované meteorologie, jež využívá zejména poznatků synoptické a dynamické meteorologie pro řešení speciálních otázek souvisejících s lodní dopravou po mořích a oceánech. Jejím cílem je přispět k bezpečnosti a hospodárnosti lodního provozu.
angl: naval meteorology slov: námorná meteorológia něm: maritime Meteorologie f rus: морская метеорология  1993-a3
podpořila:
spolupracují: