Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rychlost vertikální
vzdálenost, kterou při vertikálním pohybu vzduchu urazí pohybující se vzduchové částice za jednotku času ve vert. směru. V z-systému se definuje vztahem vz=dzdt,
kde z je vert. souřadnice dané částice a t značí čas. Obdobně se definuje v souřadnicových soustavách se zobecněnou vertikální souřadnicí, kde ji označujeme jako zobecněnou vertikální rychlost.
angl: vertical velocity; slov: vertikálna rýchlosť; něm: Vertikalgeschwindigkeit f; rus: вертикальная скорость  1993-a3
podpořila:
spolupracují: