Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rychlost vertikální
vzdálenost, kterou urazí pohybující se vzduchové částice za jednotku času ve vert. směru. Definuje se vztahem vz=dzdt,
kde z je vert. souřadnice dané částice a t značí čas.
angl: vertical velocity slov: vertikálna rýchlosť něm: Vertikalgeschwindigkeit f rus: вертикальная скорость  1993-a2
podpořila:
spolupracují: