Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlny pasátové
slov: pasátové vlny; něm: Passatwellen f/pl; rus: пассатные волны  1993-a1
podpořila:
spolupracují: