Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vlny pasátové
slov: pasátové vlny něm: Passatwellen f/pl rus: пассатные волны  1993-a1
podpořila:
spolupracují: