Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koeficient psychrometrický
angl: psychrometric constant slov: psychrometrický koeficient něm: Psychrometerkonstante f rus: психрометрическая постоянная  1993-a3
podpořila:
spolupracují: