Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koeficient psychrometrický
angl: psychrometric constant slov: psychrometrický koeficient rus: психрометрическая постоянная něm: Psychrometerkonstante f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: