Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

termobarometr
syn. barotermometr – zřídka používaná označení pro hypsometr.
angl: hypsometer; slov: termobarometer; něm: Hypsothermometer n., Thermobarometer n; rus: гипсометр, термобарометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: