Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bioklimatologie humánní
syn. bioklimatologie člověka – část bioklimatologie zabývající se vztahy mezi klimatem a člověkem jako jedincem nebo klimatem a lidskou společností.
angl: human bioclimatology slov: humánna bioklimatológia něm: Humanbioklimatologie f fr: bioclimatologie humaine f rus: биоклиматология человека  1993-a0
podpořila:
spolupracují: