Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bioklimatologie humánní
syn. bioklimatologie člověka – část bioklimatologie zabývající se vztahy mezi klimatem a člověkem jako jedincem nebo klimatem a lidskou společností.
angl: human bioclimatology; slov: humánna bioklimatológia; něm: Humanbioklimatologie f; fr: bioclimatologie humaine f; rus: биоклиматология человека  1993-a0
podpořila:
spolupracují: