Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

síla zemské tíže
syn. síla tíhová – výslednice gravitační síly v gravitačním poli Země a odstředivé síly vzniklé následkem rotace Země kolem zemské osy. Směr síly zemské tíže tak není, kromě pólů a rovníku, totožný se směrem gravitační síly. Síla zemské tíže směřuje kolmo k ideální mořské hladině odpovídající teoretickému tvaru geoidu. Velikost síly zemské tíže nepatrně roste s rostoucí zeměp. šířkou a v dané zeměp. šířce nepatrně klesá s rostoucí nadmořskou výškou, což ovlivňuje velikost tíhového zrychlení. Viz též rovnice pohybová, vztlak.
angl: gravity force; slov: sila zemskej tiaže; něm: Schwerkraft f; rus: сила земной тяжести  1993-a3
podpořila:
spolupracují: