Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

index stratifikace
syn. index zvrstvení.
slov: index stratifikácie; rus: индекс стратификации  1993-a1
podpořila:
spolupracují: