Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

index stratifikace
syn. index zvrstvení.
slov: index stratifikácie rus: индекс стратификации  1993-a1
podpořila:
spolupracují: