Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hladina konvekce horní
hladina (výška), ve které ustávají konv. výstupné pohyby. Pojem horní hladina konvekce se nejčastěji užívá v souvislosti s termickou konvekcí, vyvolanou nerovnoměrným radiačním ohříváním zemského povrchu. Výšku horní hladiny konvekce určujeme na termodynamickém diagramu metodou částice. Lze využít i vhodnou aplikaci metody vrstvy nebo metody vtahování. Viz též hladina volné konvekce.
angl: convection level slov: horná hladina konvekcie něm: Konvektionsobergrenze f rus: верхний уровень конвекции  1993-a2
podpořila:
spolupracují: