Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

etalon
standard měřící jednotky nebo stupnice určité veličiny. Slouží k realizaci a uchovávání této jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti.
Termín je přejat z franc. étalon, které nemá zcela objasněný původ.
angl: standard; slov: etalón; něm: Eichmaß n; fr: étalon m; rus: эталон  2016
podpořila:
spolupracují: