Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atmosféra homogenní
modelová atmosféra, ve které je hustota vzduchu s výškou konstantní. Vertikální teplotní gradient v homogenní atmosféře má hodnotu autokonvekčního gradientu. Výška této modelové atmosféry je přibližně 8 000 m. Homogenní atmosféra je zvláštním případem polytropní atmosféry.
angl: homogeneous atmosphere slov: homogénna atmosféra něm: homogene Atmosphäre f rus: однородная атмосфера fr: atmosphère homogène f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: