Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atmosféra homogenní
polytropní atmosféra, ve které je hustota vzduchu s výškou konstantní, přičemž je rovna hustotě vzduchu u hladiny moře ve standardní atmosféře. Vert. teplotní gradient v homogenní atmosféře má hodnotu autokonvekčního gradientu. Výška této modelové atmosféry je přibližně 8 000 m.
angl: homogeneous atmosphere slov: homogénna atmosféra něm: homogene Atmosphäre f fr: atmosphère homogène f rus: однородная атмосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: