Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

verifikace meteorologické předpovědi prostorová
jedna z metod verifikace meteorologické předpovědi vhodná k posouzení úspěšnosti předpovědi s velkým prostorovým rozlišením. Kritéria používaná při prostorové verifikaci počítají s určitým stupněm nejistoty, např. přibližnou hodnotou, přibližnou lokalizací nebo přibližným časem výskytu, které zohledňují nejčastěji pomocí zvětšujícího se prostorového, resp. časového okna, ve kterém je shoda prognostických a diagnostických polí hodnocena. Ze závislosti hodnot verifikačního kritéria na velikosti okna je možné určit prostorovou chybu předpovědi (např. kritériem FSS).
 
angl: spatial verification rus: пространственная проверка прогнозов  2020
podpořila:
spolupracují: