Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

verifikace meteorologické předpovědi prostorová
jedna z metod verifikace meteorologické předpovědi vhodná k posouzení úspěšnosti předpovědi s vysokým prostorovým rozlišením. Kritéria používaná při prostorové verifikaci počítají s určitým stupněm nejistoty předpovědi, např. přibližnou hodnotou, přibližnou lokalizací nebo přibližným časem výskytu, které zohledňují nejčastěji pomocí zvětšujícího se prostorového, resp. časového okna, ve kterém je shoda prognostických a diagnostických polí meteorologických prvků hodnocena. Ze závislosti hodnot verifikačního kritéria na velikosti okna je možné určit prostorovou chybu předpovědi (např. kritériem FSS).
angl: spatial verification; slov: priestorová verifikácia meteorologickej predpovede; rus: пространственная проверка прогнозов  2020
podpořila:
spolupracují: