Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

námraza krystalická
syn. jinovatka – jeden z námrazových jevů. Je tvořen křehkou ledovou usazeninou ve tvaru jemných jehel nebo šupin. Vzniká zpravidla při teplotách nižších než –8 °C při mlze nebo bez ní. Na povrchu letadla vzniká hlavně při klesání z chladnějšího a suššího prostředí do teplejšího a vlhčího prostředí a také v oblačnosti druhu cirrus, cirrocumulus a cirrostratus. Krystalickou námrazu lze snadno odstranit poklepem. Není příčinou vzniku škod na vegetaci, el. vedeních a neohrožuje bezpečnost leteckého provozu.
angl: soft rime; slov: kryštalická námraza; něm: weiche Raufrost n; rus: кристаллическая изморозь  1993-a3
podpořila:
spolupracují: