Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kanál blesku
vysoce ionizovaná svítící dráha vytvořená pohybem vůdčího výboje po jeho propojení se vstřícným výbojem. V závislosti na charakteru pohybu vůdčího výboje může být tato dráha přímá, častěji však stupňovitě členěná nebo různě větvená. V ní se uskutečňuje pohyb el. náboje spojený s neutralizací nábojů kladné a záporné polarity. Velmi krátkodobě probíhá kanálem blesku el. proud o velikosti řádově kA. Kanál blesku, obvykle o průměru v řádu jednotek centimetrů, bývá opticky poměrně ostře ohraničen a teplota v něm dosahuje až kolem 30 000 K, což odpovídá podmínkám pro vytvoření plasmy. Tímto zahřátím též vzniká tlaková vlna, při jejímž prostorovém šíření vzniká akustický efekt hromu.
angl: lightning channel slov: kanál blesku něm: Blitzkanal m rus: канал молнии  1993-a3
podpořila:
spolupracují: