Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kanál blesku
vysoce ionizovaná dráha, vytvořená v ovzduší vůdčím výbojem blesku, která má charakter dobrého vodiče. Jí prochází hlavní výboj blesku s neutralizací nábojů kladné a záporné polarity rychlostí od 2.107 do 1,5.108 m.s–1 v závislosti na velikosti neutralizovaného náboje. Kanál blesku, jehož průměr bývá okolo 1 cm, je poměrně ostře ohraničen. Teplota vzduchu v kanálu blesku dosahuje až 30 000 K.
angl: lightning channel slov: kanál blesku rus: канал молнии něm: Blitzkanal m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: