Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

profil větru vertikální Deaconův
závislost rychlosti větru v na výšce z nad zemským povrchem, empiricky odvozená pro přízemní vrstvu atmosféry E. L. Deaconem koncem 40. let 20. století. Uvádí se ve tvaru:
v(z)=v κ(1β)[ (zz0) 1β1 ],
kde v* značí frikční rychlost, κ von Kármánovu konstantu, z0 parametr drsnosti; bezrozměrnou veličinu β charakterizující vliv teplotního zvrstvení ovzduší lze vyjádřit jako funkci Richardsonova čísla.
angl: Deacon profile of wind slov: Deaconov vetikálny profil vetra něm: vertikales Windprofil nach Deacon n rus: вертикальный профиль ветра Дикона  1993-a1
podpořila:
spolupracují: