Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

profil větru vertikální Deaconův
závislost rychlosti větru v na výšce z nad zemským povrchem, empiricky odvozená pro přízemní vrstvu atmosféry E. L. Deaconem koncem 40. let 20. století. Uvádí se ve tvaru:
v(z)=v κ(1β)[ (zz0) 1β1 ],
kde v* značí frikční rychlost, κ von Kármánovu konstantu, z0 parametr drsnosti; bezrozměrnou veličinu β charakterizující vliv teplotního zvrstvení ovzduší lze vyjádřit jako funkci Richardsonova čísla.
angl: Deacon profile of wind; slov: Deaconov vetikálny profil vetra; něm: vertikales Windprofil nach Deacon n; rus: вертикальный профиль ветра Дикона  1993-a1
podpořila:
spolupracují: