Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pole srážek
1. plošné rozložení množství atm. srážek spadlých za určité období v dané oblasti zemského povrchu; graf. je vyjadřujeme pomocí izohyet;
2. prostorové rozložení atm. srážek měřených meteorologickým radiolokátorem.
angl: precipitation field slov: pole zrážok něm: Niederschlagsfeld n rus: поле осадков  1993-a1
podpořila:
spolupracují: