Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklona termická
syn. cyklona místní – cyklona vzniklá jako důsledek termické cyklogeneze. Termická cyklona je nízkou, kvazistacionární a teplou cyklonou bez dalšího vývoje.
angl: heat low, thermal low slov: termická cyklóna něm: Hitzetief n, Wärmezyklone f fr: dépression thermique f, dépression d'origine thermique f rus: тепловая депреcия, термический циклон  1993-a2
podpořila:
spolupracují: