Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

řez aerologický
angl: aerological cross section slov: aerologický rez rus: аэрологический разрез něm: Aerologischer Vertikalschnitt m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: