Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

řez aerologický
angl: vertical section; slov: vertikálny rez atmosférou; něm: Vertikalschnitt m; rus: вертикальный разрез  1993-a1
podpořila:
spolupracují: