Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

řez aerologický
angl: aerological cross section slov: aerologický rez něm: Aerologischer Vertikalschnitt m rus: аэрологический разрез  1993-a1
podpořila:
spolupracují: