Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mapa topografie tropopauzy
angl: tropopause topography chart slov: mapa topografie tropopauzy rus: карта топографии тропопаузы něm: Karte der Tropopausenhöhe f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: