Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vrstva zákalová
vrstva, v níž se vyskytuje zákal. Sahá obvykle od zemského povrchu k první zadržující teplotní vrstvě. Pozorovateli na vyvýšeném stanovišti se někdy jeví jako tmavý horizontální pruh, na jehož horním okraji existuje výrazná diskontinuita v zabarvení oblohy. Ta bývá označována jako hranice zákalu.
angl: haze layer slov: zákalová vrstva něm: Dunstschicht f, Trübungsschicht f rus: слой мглы  1993-a2
podpořila:
spolupracují: