Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

heliotermometr
dnes již neužívaný přístroj k měření přímého slunečního záření. Tepelné účinky dopadajícího záření se zjišťovaly pomocí citlivého teploměru. Heliotermometr zkonstruoval švýcarský přírodovědec H. B. de Saussure v r. 1774. Viz též teploměr insolační.
angl: heliothermometer slov: heliotermometer něm: Heliothermometer n fr: héliothermomètre m, hélio-thermomètre m rus: гелиотермометр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: