Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblaky nefrontální
oblaky uvnitř vzduchové hmoty, jejichž vznik a vývoj nesouvisí s procesy na atmosférických frontách. V instabilní vzduchové hmotě se vyvíjejí především konvektivní oblaky, ve stabilní vzduchové hmotě spíše oblaky vrstevnaté.
angl: non-frontal clouds slov: nefrontálne oblaky něm: nichtfrontale Wolken f/pl rus: внутримассовые облака  1993-a2
podpořila:
spolupracují: