Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kupa dešťová
čes. překlad termínu cumulonimbus.
slov: dažďová kopa; rus: кучево-дождевое облако  1993-a1
podpořila:
spolupracují: