Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mapa izentropická
mapa topografie dané izentropické plochy, která je v případě nenasyceného vzduchu totožná s mapou topografie určité potenciální teploty. Do izentropické mapy se zakreslují nadm. výšky ploch určité potenciální teploty a hodnoty směšovacího poměru nebo měrné vlhkosti vzduchu v této ploše. Jako doplňující údaje mohou být do izentropické mapy zakreslovány údaje o větru, izentropické potenciální vorticitě, relativní vlhkosti vzduchu a oblačnosti.
angl: isentropic chart slov: izentropická mapa něm: Isentropenkarte f rus: изэнтропическая карта  1993-a3
podpořila:
spolupracují: