Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

instabilita Helmholtzova
angl: Helmholtz instability slov: Helmholtzova instabilita rus: неустойчивость по Гельмгольцу něm: Helmholtz-Instabilität f  2014
podpořila:
spolupracují: