Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

příručka letecká informační
(Aeronautical Information Publication, AIP) publikace Letecké informační služby Řízení letového provozu ČR, s.p. K meteorologii se vztahují části letecké informační příručky VOL I, GEN 1.1 a GEN 3.5, jež obsahují informace o orgánech zodpovídajících za meteorologické zabezpečení civilního letectví v ČR, vymezení oblastí jejich zodpovědnosti, informace o druzích poskytovaných služeb, způsobech měření zákl. meteorologických prvků a o čase provozu leteckých meteorologických pracovišť. Viz též meteorologie letecká.
angl: aeronautical information publication (AIP); slov: informačná letecká príručka; rus: сборник аэронавигационной информации  1993-a3
podpořila:
spolupracují: