Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

závětří
prostor za překážkou ve směru proudění vzduchu, v klimatologii po směru převládajícího větru, kde se ještě projevuje závětrný efekt. Jeho dosah může být i několik set km za překážkou v závislosti na jejích vlastnostech (relativním převýšení, tvaru), uvažovaném meteorologickém prvku a na podmínkách v atmosféře (rychlosti větru a jeho orientaci vůči orografii, na vertikální stabilitě atmosféry aj.). Závětří však pozorujeme i za menšími přírodními nebo umělými překážkami, např. větrolamy.
angl: downwind side, lee side, leeward side slov: závetrie, záveterná strana něm: Lee f, Leeseite f rus: подветренная сторона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: