Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

poměry klimatické
syn. klima.
angl: climatic conditions slov: klimatické pomery něm: Klimaverhältnisse n/pl rus: климатические условия  1993-a3
podpořila:
spolupracují: