Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

poměry klimatické
syn. klima.
angl: climatic conditions slov: klimatické pomery rus: климатические условия něm: Klimaverhältnisse n/pl  1993-a3
podpořila:
spolupracují: