Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

koeficient difuze
angl: diffusion coefficient; slov: koeficient difúzie; něm: Diffusionskoeffizient m; rus: коэффициент диффузии  1993-a1
podpořila:
spolupracují: