Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koeficient difuze
angl: diffusion coefficient slov: koeficient difúzie rus: коэффициент диффузии něm: Diffusionskoeffizient m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: