Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teorie Rayleighova
angl: Rayleigh theory; slov: Rayleighova teória; něm: Rayleigh-Theorie f; rus: теория Релея  1993-a1
podpořila:
spolupracují: