Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výstup aerologický
1. méně vhodné označení pro aerologické měření;
2. slang. označení pro graf. znázornění vert. profilu meteorologických prvků na daném místě.
angl.: aerological ascent slov.: aerologický výstup rus.: аэрологический подъем něm.: aerologischer Aufstieg m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: