Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výstup aerologický
1. méně vhodné označení pro aerologické měření;
2. slang. označení pro graf. znázornění vert. profilu meteorologických prvků na daném místě.
angl: aerological ascent; slov: aerologický výstup; něm: aerologischer Aufstieg m; rus: аэрологический подъем  1993-a1
podpořila:
spolupracují: