Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výstup aerologický
1. méně vhodné označení pro aerologické měření;
2. slang. označení pro graf. znázornění vert. profilu meteorologických prvků na daném místě.
angl: aerological ascent slov: aerologický výstup něm: aerologischer Aufstieg m rus: аэрологический подъем  1993-a1
podpořila:
spolupracují: